GermanEnglish Nederlandstalig

Survey

Landmeetkunde / Maatvoering / Hydrografische metingen

Geonique voert zowel op het land als onder water metingen uit. Hierbij kan gedacht worden aan o.a. situatie- en hoogtemetingen, DTM-metingen, deformatiemetingen, revisiemetingen, volume- en oppervlaktemetingen, waterpassingen, uitzetwerkzaamheden en peilingen.

De door ons aangeboden landmeetploegen zijn voorzien van een digitaal waterpasinstrument, tachymeter en/of GPS-plaatsbepalingsapparatuur waarmee zowel lokaal RTK als via het landelijk GPS-referentienetwerk (06-GPS) kan worden gemeten. Zowel de metingen met GPS-apparatuur als de tachymetrische meting kunnen meestal worden uitgevoerd door een 1 persoon meetploeg.

Per project zal de meest economische en efficiente werkwijze bepaald worden door inzet van de juiste apparatuur en mensen.Wegontwerp

Wegontwerp betreft de vormgeving van wegen, waaronder begrepen het bepalen van het horizontaal en verticaal alignement, het dwarsprofiel en de vormgeving van de kruispunten en knooppunten. Het gaat zowel om ontwerp van nieuwe wegen als reconstructies van bestaande wegen. Hierbij worden de ontwerprichtlijnen die in Nederland gehanteerd worden in acht genomen.3D Modellering

Technische omschrijvingen en 2D tekeningen kunnen door Geonique worden vertaald naar een bruikbaar 3D-model. Gedurende het hele project zijn deze modellen toepasbaar voor:

  • Berekeningen van aan te brengen of te verwijderen bouwstofhoeveelheden
  • Optimaliseren van bouwstoffen in het ontwerp
  • Passende aansluitingen te maken met de bestaande situatie
  • Eventuele onregelmatigheden en conflicten worden direct zichtbaar in het ontwerp
  • Genereren van lengte en dwarsprofielen
  • Visualisaties en animaties
  • Machinebesturingsystemen
  • Generen van uitzetgegevens
  • Kwaliteits / voortgangscontrole (in combinatie met ingewonnen geodata van terreinmetingen)

Door deze modellen vroegtijdig in de projectfasen te maken kan veel tijd worden bespaard doordat calculaties sneller en nauwkeuriger uitgevoerd kunnen worden. Ook de gevolgen van wijzigingen worden direct zichtbaar en door optimalisatie van het ontwerp streeft Geonique ernaar de bouwkosten zo laag mogelijk te houden. Hierbij voeren wij goed overleg met betrokken partijen aangezien vele factoren van invloed kunnen zijn in de keuze voor de meest gunstige variant.

Niet alleen op het droge maar voor natte werken kunnen de digitale modellen voor diverse doeleinden worden toegepast. Zo kan de voortgang snel en overzichtelijk in kaart worden gebracht alsook of er wordt voldaan aan de projectspecificaties.
Onze metingen in combinatie met de modellen dienen in de opleveringfase en onderhoudsfase als basis voor revisie zoals as-built kaarten en profielen. Ook verwerken we deze gegevens in GIS.

De overlagingen en gegevens uit boringen en sonderingen kunnen ook door Geonique gemodelleerd worden. Op deze manier wordt een 3 dimensionaal beeld gecreŽrd van draagkracht, types en klassen van de bodemsamenstelling.Visualisaties

3D ontwerpen, modelleren, inmeten, uitzetten en maatvoeren in de GWW en Bouw sectorProject begeleiding

3D ontwerpen, modelleren, inmeten, uitzetten en maatvoeren in de GWW en Bouw sectorMx tekenen en rekenen

3D ontwerpen, modelleren, inmeten, uitzetten en maatvoeren in de GWW en Bouw sectorACAD/Civil 3D tekenaars

3D ontwerpen, modelleren, inmeten, uitzetten en maatvoeren in de GWW en Bouw sector


E-mail ons